Anafylactische reactie: wat te doen?


Bij een anafylactische reactie (ook wel allergische of anafylactische shock genoemd) reageert het lichaam heftig op vreemde stoffen. Als gevolg daarvan verwijden de bloedvaten zich in hoge mate, waardoor de bloeddruk te laag wordt. Door zwellingen kan binnen enkele minuten een acute vernauwing van de luchtwegen optreden. De allergische reactie verloopt onvoorspelbaar en kan in de loop van de tijd heftiger worden. Daarom is het van levensbelang direct 112 te bellen, om hersenletsel door zuurstofgebrek te voorkomen.
Hoe herken je een anafylactische reactie?

* warm gevoel
* Rood gezicht
* jeuk rond of in de mond
* jeuk aan handpalmen of voetzolen
* tranende ogen, niezen en/of een loopneus
* zwelling van tong, lippen en oogleden
* moeilijkheden met slikken en praten door zwelling van de tong en de keel
* misselijkheid, braken, buikpijn en diarree
* het laten lopen van urine
* kortademigheid met piepen, astma-aanval
* duizeligheid, neiging tot flauwvallen en uiteindelijk bewusteloosheid

In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van deze verschijnselen.

Wat moet je doen bij een ernstige allergische reactie?

1. Bel een ambulance via 112. Vertel erbij dat je vermoedt dat het om een ernstige allergische reactie gaat (allergische shock)
2. Laat het slachtoffer, als die bij bewustzijn is, goed rechtop zitten. Is het slachtoffer bewusteloos, probeer dan diens luchtweg vrij te houden.
3. Ga na of het slachtoffer een EpiPen of adrenaline-injectienaald bij zich draagt en help bij het toedienen van de injectie.
4. Is de patiënt bewusteloos, controleer dan de ademhaling. Vallen hartslag en ademhaling weg, dan moet er gereanimeerd worden.

Adrenaline Meestal krijgt een kind met een ernstige allergie een adrenaline-pen voorgeschreven, zoals de EpiPen. Dit is een injectiespuit in de vorm van een pen die je gemakkelijk zelf kunt gebruiken. In de pen zit de lichaamseigen stof adrenaline, die de verschijnselen van de anafylactische reactie tegengaat. Een andere naam voor adrenaline is epinefrine.
Op het moment dat je vermoedt dat een kind een anafylactische reactie krijgt, dien je de injectie toe. Het is beter om de pen te vroeg te gebruiken dan te laat. De adrenaline kan verder geen kwaad.